Landmeter-Expert

Opmetingen

Onder een topografische meting verstaan we de technische bezigheid om de vorm van een eigendom correct en gedetailleerd op te meten en erna in kaart te brengen. Dit soort meting doet geen uitspraak over de juistheid van grenzen, wel is het interessant om bijvoorbeeld een basiskaart te maken voor grote werken of om een tuin of park in kaart te brengen voor een heraanplanting van een landschap.
Strikt genomen kunnen ook andere mensen dan landmeters deze activiteit uitoefenen.

Juridische metingen

Plaatsbeschrijving

Met plaatsbeschrijving wordt bedoeld het nauwkeurig en volledig vastleggen van de aard van een onroerend goed, de eventuele gebreken aan dit eigendom en dergelijke meer.
Een plaatsbeschrijving van een eigendom geeft een juridisch geldig document met een gedetailleerde beschrijving van alle mogelijke modaliteiten van het eigendom (mogelijke gebreken, materiaalkeuze, beschrijving van bouwgebreken, inventaris van aanwezige delen, bevestiging dat bouwdelen vrij zijn van gebreken, en dergelijke meer).

Schattingen

Minder mensen weten dat de landmeter-expert de ideale persoon is voor de waardebepaling en de expertise van het vastgoed.
Doch de waardebepaling en expertise vormt een zeker even belangrijke activiteit als de opmetingen.
Vele landmeterskantoren specialiseren zich trouwens in opmetingen of schattingen, niet de twee samen.

Schatting

Verkavelingen

De landmeter is immers ook de vakman die zich bezig houdt met het opstellen van de nodige administratieve stukken in de stedenbouw (uiteraard uitgezonderd de aanvraag van een bouwvergunning wat tot de bevoegdheid behoort van de architect).

Verkaveling