Schattingen

Minder mensen weten dat de landmeter-expert de ideale persoon is voor de waardebepaling en de expertise van het vastgoed.
Doch de waardebepaling en expertise vormt een zeker even belangrijke activiteit als de opmetingen.
Vele landmeterskantoren specialiseren zich trouwens in opmetingen of schattingen, niet de twee samen.

Schatting

De landmeter-expert maakt de schattingen bij verdelingen, hypothecaire leningen, giften, nalatenschappen, onteigeningen of gewoon bij verkoop of aankoop van een onroerend goed.
De aankoop van een eigendom is voor de meeste mensen de zwaarste investering in hun leven, dus het is evident dat dit niet mag gebeuren zonder de beste voorbereidingen.
Je kan maar best beletten dat je eerst een compromis tekent, 5 of 10% voorschot betaalt, om dan later te weten te komen van de schatter van de bank dat je veel te veel betaalde, en dat de lening niet kan doorgaan: dat voorschot terugkrijgen lukt raar of zelden.
Ook bij de verkoping van een eigendom is een onafhankelijke en neutrale schatting belangrijk aangezien je daardoor zekerheid krijgt van de normale marktwaarde van het eigendom. Zo stel je niet te koop aan een te lage prijs (wat meer gebeurt dan sommigen denken) of an een absuurd hoge prijs.

Expertise

Onder expertise verstaan we meestal een opdracht voor twee (of meer) partijen waarin de landmeter neutraal en onafhankelijk een beslissing moet maken die voor beide (of meerdere) partijen bindend is.
Bekendste voorbeelden zijn :
waardebepalingen bij verdelingen: echtscheiding, erfenis, uit onverdeeldheid treden
waardebepalingen voor de overheid: fiscale herschattingen, voorafgaande schatting bij aangifte successie, onteigening, ...
gerechtsexpertises: waardebepalingen of vaststellingen op bevel van een rechter of bij een dading tussen partijen.

Bouwtechnisch nazicht

Ook het nazicht (de technische controle zeg maar) van een aan te kopen eigendom behoort tot de expertise.
- op bouwkundig vlak: "is het dak nog goed", "hoeveel zal de renovatie kunnen kosten", "hoe erg zijn de barsten en vochtproblemen en zijn ze behandelbaar", ...
- op juridisch vlak: "zijn er servitudes", "van wie is de scheimuur", "is er een recht van voorkoop", ...
- op stedenbouwkundig vlak: "mag ik bouwen op die grond", "is de woning zonevreemd", "zijn er bouwovertredingen", ...
- en zoveel meer: "is de grond stevig", "is de huur realistisch", "is de buurt in opleving of juist niet", ...

Waarom de landmeter ?

Men kan zich inderdaad de vraag stellen waarom het meestal de landmeter is die de waardebepalingen en expertises doet, doch ook elders in de wereld gebeurt dit meestal door landmeters.
De opleiding van de landmeter-expert is een mooie mix van juridische en bouwkundige aspecten. Zeer nuttig aangezien beide elementen een grote rol spelen in de waardebepaling.
Doch even belangrijk: de landmeter-expert is van nature een neutrale dienstverlener en geen handelaar. Als gebruiker van de waardebepaling of expertise moet je als consument inderdaad zeker zijn dat er geen tegenstrijdige belangen speelden bij het opstellen van de expertise.
Het is immers al te doorzichtig dat een expertise wordt opgemaakt door een handelaar of bemiddelaar van vastgoed die daardoor een groot voordeel kan maken voor hemzelf of zijn klant.

Bron: landmeterexpert.be