Schattingen

Schattingen

Minder mensen weten dat de landmeter-expert de ideale persoon is voor de waardebepaling en de expertise van het vastgoed.
Doch de waardebepaling en expertise vormt een zeker even belangrijke activiteit als de opmetingen.
Vele landmeterskantoren specialiseren zich trouwens in opmetingen of schattingen, niet de twee samen.

Schatting