Opmeten van de stock : bepaling van hoeveelheden grond, zand, asfalt, steenpuinreserves, enz.
Berekening van grondverzet bij uit te voeren of uitgevoerde werken
Opmaak van dwarsprofielen