Een landmeter-expert is een wettelijk gediplomeerde en beëdigde deskundige,
die onroerende eigendom en de werken die erop worden uitgevoerd, identificeert, afbakent, opmeet en schat.
Hij of zij staat ook in voor de registratie van de resultaten uit deze taken.
Daarnaast bestudeert, ontwerpt en bestuurt de landmeter de stedelijke en landelijke grondaanleg en verbetering en behandelt technische, juridisch, economische, landbouwkundige en sociale wetenschappen die met de opgesomde taken verband houden.

Onze troeven:

  • meer dan 45 jaar ervaring als landmeter en schatter van onroerende goederen
  • beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde op 14 september 1995
  • ingeschreven op het Tableau van de Federale Raad van Landmeters-experten LAN/04 0641
  • samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED)
  • lid van de Nationale Vereniging van Landmeters-Experten (N.V.L.E.)
  • opgenomen op de lijst van schatters-experten erkend door de Vlaamse Belastingsdienst met als identificatienummer 005946853465

 

Wij bieden u graag onderstaande diensten aan: