Plaatsbeschrijvingen

Plaatsbeschrijving

Met plaatsbeschrijving wordt bedoeld het nauwkeurig en volledig vastleggen van de aard van een onroerend goed, de eventuele gebreken aan dit eigendom en dergelijke meer.
Een plaatsbeschrijving van een eigendom geeft een juridisch geldig document met een gedetailleerde beschrijving van alle mogelijke modaliteiten van het eigendom (mogelijke gebreken, materiaalkeuze, beschrijving van bouwgebreken, inventaris van aanwezige delen, bevestiging dat bouwdelen vrij zijn van gebreken, en dergelijke meer).