Opmetingen

Opmetingen

Onder een topografische meting verstaan we de technische bezigheid om de vorm van een eigendom correct en gedetailleerd op te meten en erna in kaart te brengen. Dit soort meting doet geen uitspraak over de juistheid van grenzen, wel is het interessant om bijvoorbeeld een basiskaart te maken voor grote werken of om een tuin of park in kaart te brengen voor een heraanplanting van een landschap.
Strikt genomen kunnen ook andere mensen dan landmeters deze activiteit uitoefenen.

Juridische metingen

Waardat onder vorig punt aangehaalde topografische metingen de tussenkomst van een erkend landmeter misschien niet noodzakelijk is, bestaat er een monopolie van de landmeter voor alle metingen en plannen die de juiste locatie van de begrenzingen van vastgoed regelt.
Niemand dan een landmeter mag plannen opmaken en ondertekenen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal, welke in een identificeren van grondeigendom voorziet en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden aangeboden.
Traditionele voorbeelden zijn de afpaling, verkaveling, splitsing, grensrechttrekking, muurovername met grenswijziging en dergelijke meer.
Dit geldt zowel voor de horizontale begrenzingen van vastgoed (bijvoorbeeld de grenzen van een grond), als vertikaal (bij de verdelingen van appartementsgebouwen).
De technische activiteit (het opmeten) wordt gevolgd door het berekenen en visualiseren van de gegevens (plan op papier of digitaal) en dikwijls de materialisering van de besluiten (de eigenlijke grensmarkering of afpaling).
In juridische metingen zal uiteraard ook aandacht zijn voor juridische en stedenbouwkundige aspecten: erfdienstbaarheden, allerhande zakelijke rechten, ondergrondse innemingen, stedenbouwkundige voorschriften, enzoverder.

Bijzonder geval

Een bijzonder geval is de meting van een gemeenschappelijk te maken scheimuur. Hoewel strikt genomen geen begrenzing wordt gemeten, doch een kubering wordt gemaakt van een gemeen te maken muur, is ook hier de landmeter de aangewezen persoon.
De meting van het gemeen te maken muurdeel moet immers nauwkeurig en onafhankelijk gebeuren om de belangen van beide partijen te garanderen.

Grootschalige metingen

De landmeter is eveneens de aangewezen persoon voor grootschalige metingen, bijvoorbeeld in de bouw van wegen, bruggen tunnels en dergelijke, maar ook voor opmeting van leidingen, hoogtemetingen, nivelleringen, gps-metingen, cartografie en geodesie.

Nauwkeurigheids metingen

Tenslotte zijn er een groot gamma van nauwkeurigheidsmetingen in industrie, bouwkunde, architectuur, bouwschade, archeologie en dergelijke meer.

Bron: landmeterexpert.be