Grensbepalingen

Grensbepalingen

De afpaling is meestal een rechtstreeks gevolg van een opmeting, maar er bestaat ook een procedure op zich die de afpaling regelt, al dan niet gerechtelijk.

Niemand anders dan de landmeter mag een afpaling tussen twee partijen uitvoeren.

Afpaling in der minne

Meestal gebeurt een afpaling in der minne:
Stel, twee buren hebben een gemeenschappelijke grens die onzeker is of niet meer goed zichtbaar is.
Op gezamelijk initiatief (en met gedeelde kosten) kunnen ze een landmeter aanspreken die neutraal, onafhankelijk en deskundig de grens terug bepaalt.
We noemen dit "in der minne" omdat dit soort afpaling inderdaad vriendelijk en zonder rechters kan afgehandeld worden.
Op de grenspunten worden dan grenspalen geplaatst en er wordt een plan opgesteld dat door alle partijen voor akkoord wordt ondertekend.
De landmeter zal dit proces verbaal van afpaling laten registreren zodat de grens nooit meer betwist kan worden.
Zo zal er nooit enige discussie meer zijn rond de grens en is een burenruzie vermeden.

Gerechtelijke afpaling

Soms komt het voor dat een grens betwist wordt door een buur. Als er geen vriendschappelijke oplossing mogelijk is, dan heeft ieder het recht om de afpaling te eisen.
Dit recht kan niemand ontnomen worden en kan niet verjaren; uw buur kan u niet beletten de afpaling te eisen.
Via een eis bij de vrederechter kan er een landmeter worden aangesteld om de afpaling uit te voeren, en zelfs al wil de buur zich niet verdedigen kan deze procedure afgewerkt worden.

Bron: landmeterexpert.be