Verkavelingen

De landmeter is immers ook de vakman die zich bezig houdt met het opstellen van de nodige administratieve stukken in de stedenbouw (uiteraard uitgezonderd de aanvraag van een bouwvergunning wat tot de bevoegdheid behoort van de architect).

Verkaveling

Een eerste soort is de verkaveling: het verdelen van een eigendom in twee of meer onderdelen die bestemd zijn om te bebouwen.
De regelgeving rond verkavelingen is de laatste jaren zeer complex geworden, en er komen jaarlijks nog nieuwe besluiten en bepalingen bij. De landmeter zorgt dat u zich geen zorgen hoeft te maken en stelt naast de opmeting het volledig dossier samen voor de aanvraag van verkaveling (of herverkaveling).

Stedenbouwkundig attest

De aanvraag van een stedenbouwkundig attest (vroeger stedenbouwkundig attest 2) is eigenlijk een principiële bouwaanvraag: er wordt aan de overheid een akkoord gevraagd dat een bepaalde grond bebouwbaar is, en tevens welke gebouwtypes mogelijk zijn.
Stel u wil bijvoorbeeld een grond aankopen, dan geeft dit attest u de zekerheid dat de grond inderdaad bebouwbaar is, zonder verrassingen. Zonder een geldig stedenbouwkundig attest hebt u deze zekerheid meestal niet.
De landmeter zal naast de opmeting van het eigendom de nodige administratieve formaliteiten voor u doen zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de specifieke regelgeving.

Bron: landmeterexpert.be